Število rezultatov iskanja: 743

Založnik
1A internet (2)
a Iohanne Fabro (1)
Abecednik (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Andrej Komel (1)
Annales ZRS (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
apresso Gasparo Weis (1)
apud Christoph. Gottlieb Nicolai (1)
apud Ioannem Frobenium (1)
apud Paulum, & Io: Baptistam Seraphinum (1)
ATS Od me-je (1)
B. Raič (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (5)
Beletrina (1)
bey Aloys Tusch (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
Biotehniški izobraževalni center (3)
Bird Publisher (3)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (2)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Cankarjeva založba (1)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Ces.kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (3)
Družba sv. Mohorja (2)
Državna založba Slovenije (5)
Državni izpitni center (5)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Dümmler (1)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
DZS (110)
E. Liegel (2)
E. Liegl (1)
Edinost (1)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Eesti Keele Instituut (1)
ex typographéo Ioannis Spiessij (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Franc Leskovšek (1)
G. Blaž (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Goričar & Leskovšek (3)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
H. Slovák (1)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
Hermagoras (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
I. A. Kleinmayr (1)
I. Papš (2)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (11)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (6)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Istituto sloveno di ricerche (1)
J. Blasnik (2)
J. Blaznik (1)
J. Giontini (1)
J. J. Augustin (1)
J. Leon (3)
J. Pavlin (1)
Janes Lavre Greiner (1)
Johann Lorenz Greiner (2)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslovanska knjigarna (7)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jutro (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
K. Stampfel (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Knezoškofijstvo (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
Kulturno turistično društvo Zarja (1)
L. Schwentner (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Lexical Computing (1)
Lipa (1)
Literarno društvo IA (1)
literis Grosserianis (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (2)
Ljudska knjigarna (1)
M. Majar (1)
M. O. Vol'f" (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Matica hrvatska (1)
Matica slovenska (2)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (6)
Modrijan (6)
na prodaj per A. H. Honu ... (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
nákl. vl. (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
Oblastna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Obzorja (1)
Ocean (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
papír ino natiszkanye od Leykam Andrása (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoški inštitut (8)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Heptnerju (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Petr. Slav. dobrodelno društvo (1)
Pokrajinska šolska založba (2)
presso Cristoforo Zanne (1)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri Kultsár Kataline Odvetki (1)
pri Widmanstätterskih Erbih (2)
Prodajnica šolskih knjig (1)
prostat apud Carolum Gerold bibliopolam (1)
R. Trofenik (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Rokus Klett (71)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
S.n. (1)
samozal. (2)
samozaložba (7)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Självförlag (1)
Slavistično društvo (2)
Slori (1)
SLORI (1)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (7)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (4)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
Springer (1)
St. Hermagoras Bruderschaft (1)
stampana z-kraleszkimi visnye soule piszkmi (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
sumtibus Michaelis & Joh. Friderici Endterorum (1)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (3)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Tancer (1)
Tangram (1)
Teološka fakulteta (2)
The Faculty of Logistics (1)
Tipografia del Lloyd Austriaco (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna Slovenija (1)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (3)
typis Joan. Thom. nob. de Trattnern ... (1)
typis Joannis Friderici Kleinmayr ... (1)
typis Thaddaei Mayr ... (1)
Učiteljska tiskarna (8)
Ulrich Morhart (1)
Umetniška propaganda (1)
University of Maribor Press (4)
University Press, Faculty of Arts (2)
Univerza (1)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (7)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
V c. k. založbi šolskih bukev (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. Braumiller" (1)
V. J. Kubelka (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Verlag der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Višja strokovna šola Academia (3)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
W. Blanke (1)
Wilhelm Braumüller (4)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba Obzorja (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba Univerze (3)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (12)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (9)
Zavod IRC (44)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (14)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (41)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Znanstveno društvo (3)
Znanstveno društvo za humanistične vede (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (3)
Dostop
Išči med rezultati (743)