Problematika paleozojskih skladov in rekonstrukcija srednjepermskega sedimentacijskega bazena v zahodni Sloveniji
The problems of Paleozoic beds and reconstruction of the Middle Permian sedimentary basin in Western Slovenia