Renesančni platonizem in oblikovanje moderne znanosti