Neurocognitive assessment of alcohol inpatients during recovery from alcoholism
Nevrokognitivna ocena abstinentov med njihovim okrevanjem od odvisnosti od alkohola