Projektna naloga za tehniko in tehnologijo
Project task for design and technology