Rezultati raziskovanj
Zaposleni po občinah v letu 1970 : (strokovna izobrazba in usposobljenost)