Določitev primernega geodetskega datuma z uporabo robustnih statističnih metod
Definition of appropriate geodetic datum using robust statistical methods