Kongenitalna miotonična distrofija - prikaz primera
Congenital myotonic dystrophy - case report