Dialoške razsežnosti empatije pri Edith Stein
Dialogic dimensions of empathy at Edith Stein