Pogostost rentgenskih sprememb in nekaterih kliničnih kazalcev pri akutni pljučni emboliji - povezava s stopnjo pljučne arterijske obstrukcije
Frequency of plain film abnormalities and some clinical findings of acute pulmonary embolism - correlation with severity of pulmonary arterial obstruction