Za svobodo in ljubezen. Roman z Balkana. 1. zvezek. Založil "slovenski ilustrativni tednik."