Energijska in eksergijska analiza sotočnih in protitočnih prenosnikov toplote z uporabo merilnih podatkov
Energy and exergy analysis of a parallel and counter-flow heat exchangers using measured data