Forest functions in multi-objective forest management : doctoral dissertation
Funkcije gozda v načrtovanju večnamenske rabe gozdnega prostora : doktorska disertacija

tab1
Publication is available at terminals on the library premises