Forest functions in multi-objective forest management : doctoral dissertation
Funkcije gozda v načrtovanju večnamenske rabe gozdnega prostora : doktorska disertacija