Koncert, ki ga izvajajo Vida Jeraj, Fanči Čadež in Danilo Švara