Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov
zbornik prispevkov 4. skupnega posvetovanja Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
Open access to the achievements of Slovenian scientists