Klinični primer (ne-Hodgkinov limfom, difuzni, velikocelični, B celični): bolnica T. R., 47 let