Psihosocialne razsežnosti rakave bolezni ter kakovost življenja pri bolnikih z rakom
Psychosocial aspects of malignant diseases and quality of life among cancer patients