In memoriam doc. dr. Zvonimir Šus!teršič : 1912-2006