Terminologija med slovarjem in besedilom : analiza elektrotehniške terminologije