A contribution to petrology of dark grey to black interbeds within upper permian and triassic carbonate rocks in the area between Ljubljana and Bloke, Central Slovenia
Prispevek k petrologiji temno sivih do črnih plasti v zgornjepermskih in triasnih karbonatnih kamninah na območju med Ljubljano in Blokami