Koncert pod vodstvom koncertnega vodje M. Hubada : na korist penzijskemu fondu