Viri za zgodovino Tolminskega v starejših fondih in zbirkah Arhiva Slovenije do leta 1783