K identifikaciji zgodnjepraslovanske akrostatične deklinacije ijevskih samostalnikov