Metode skupinske gibalno-plesne terapije pri osebi z duševno motnjo : specialistično delo