Pot tovarn kot pripoved o dediščini ribištva in predelovalne industrije s poudarkom na Izoli