Problematika rudarjenja urana : primeri iz Namibije, Nigra, Brazilije in Bolgarije