Palaeotopography concerning sea level changes to rethink past human activities in central Dalmatian islands area, Adriatic Sea
Paleotopografija, upoštevajoč spremembe gladine morja za spremljanje preteklih človekovih aktivnosti na otokih Srednje Dalmacije