Še pa še : fant : mango & ananas : tekoči sadni jogurt

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.