Potres v Ljubljani 1895
Slovenska cesta (s tramovi podprte hiše)