Sklepi posveta o pre!živetju bolnikov z rakom v Sloveniji