Strukturiranost slovenskih glasov in predvidljivost njihove razvrstitve