Poročilo s 35. evropskega kongresa kliničnih farmacevtov