"Železna soba" kot osrednji simbol v Lu Xunovih novelah iz zbirke Kriki