Poročilo s prve mednarodne konference o zdravljenu z radiofarmaki (ICRT)