Gravel plains in urban areas : gravel pits as an element of degraded landscapes
Prodna ravnina v mestnem prostoru : gramoznice kot prvina degradirane pokrajine