Poskus kontrastivne analize slovenskega fonema /v/ z angleškim fonemom /v/