Obolevnost za rakom dojk med ženskami, vključenimi v pilotno študijo