Rezultati dela Ambulante za bolezni dojk pri Splošni bolnišnici Trbovlje