Literatura maloštevilnega naroda, komparativistika in literarna teorija