Obsevalne naprave za teleradioterapijo : na oddelku za radioterapijo Onkološkega inštituta Ljubljana