O pomenskih kategorijah samostalnika v povedkovi rabi