Radiološka diagnostika na Onkološkem inštitutu v Ljubljani