Preživetje bolnikov z rakom v Sloveniji - novosti iz Registra raka za Slovenijo za obdobje 1988-1997