Dopolnilno zdravljenje bolnic z rakom dojke s trastuzumabom : trenutno priporočeni izbor zdravljenja na Onkološkem inštitutu v Ljubljani