Predoperativna biopsija tipljivih tumorjev dojke s tanko ali z debelo iglo?