Ni učenika, ki jezik bi znal slovenski, kot mi glagolati : (vprašanje verza, junaka in pripovedi v Kurnikovem Kralju Rastislavu)