V kolikšni meri lahko aspiracijska biopsija s tanko iglo pripomore k diagnozi kostnih sprememb?