Načrtovanje donosov pri mnogonamenskem gospodarjenju z gozdovi
Determination of the allowable cut in the multi-objective forest management