Zametki japonskega postkolonialnega diskurza : novela Nakajime Atsushija Mariyan